Mar 12, 2021 oauth2
OAuth2 Những điều chúng ta không nên bỏ qua

OAuth2 là phiên bản 2 của giao thức OAuth. Giao thức này cho phép các ứng dụng của bên thứ ba cấp quyền truy cập giới hạn vào một dịch vụ HTTP thay mặt chủ sở hữu tài nguyên hoặc cho phép ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập thay mặt cho chính nó. Quyền truy cập được yêu cầu bởi một khách, có thể là một trang web hoặc ứng dụng di động.

Jan 15, 2021 Backend
RESTful API Design Best Practices

10 tiêu chí giúp bạn nâng cao kỹ năng khi làm việc với RESTful API

Dec 22, 2020 Golang
Maps in Golang

Let's go. Bài cuối cùng trong seri nói về những cấu trúc dữ liệu thường dùng trong Go. Các bạn sẽ cùng tìm hiểu với mình về Maps nhé.

Dec 20, 2020 Golang
Slices in Golang

Let's go. Trong seri này mình sẽ giới thiệu về ba cấu trúc dữ liệu (Arrays, Slices, Maps) thường hay được sử dụng trong Golang. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Slices trước nhé.

Dec 10, 2020 Golang
Arrays in Golang

Let's go. Trong seri này mình sẽ giới thiệu về ba cấu trúc dữ liệu (Arrays, Slices, Maps) thường hay được sử dụng trong Golang. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Arrays trước nhé.

Dec 2, 2020 Golang
Nov 27, 2020 TypeScript
AutoMapper - Part 1

Trong bài này, mình sẽ chia sẻ các bạn các sử dụng cơ bản của thư viên AutoMapper.

Nov 27, 2020 TypeScript
AutoMapper - Part 2

Trong bài này, mình sẽ chia sẻ về một vài use-case mà mình thấy AutoMapper rất hữu ích

Nov 27, 2020 Golang
Channels in Golang

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài các khái niệm cơ bản về Channels trong Golang.

Nov 26, 2020 Golang
Concurency in Golang

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài các khái niệm cơ bản về concurency trong Golang.

Jun 2, 2020 Scully
Getting started with Scully

In this blog post, I will show you how to get started with Scully